Ak raz spoznáte
a zažijete vlastnú
esenciu bytia, už
niet cesty späť.
Som neobyčajne obyčajný človek, ktorý sa snaží žiť v prítomnosti, byť pravdivý k sebe aj ostatným s cieľom nájsť vnútornú slobodu. Ako sa to dá dosiahnuť? Je to cesta – celoživotná, spojená s odkrývaním starých zranení, vzorcov správania, presvedčení a tráum, ktoré podvedome ovplyvňujú náš život.
Nestačí byť len pozorovateľom života, treba sa stať jeho tvorcom. Nie je to vždy jednoduché. Sme naučení utekať od seba, nevnímať svoje telo a emócie, pretože to môže byť bolestivé a zraňujúce. Robíme veci, ktoré sa od nás očakávajú, aj keď vnútorne nesúhlasíme. Prečo? Aby nás mali ľudia radi, aby sme zapadli, aby sme nesklamali…

Tým sa stále viac odkláňame od seba samých a stojí nás to veľa energie. Ak si však dovolíme nazrieť do seba, odstrániť staré vzorce, ktoré nás limitujú, naučíme sa vnímať vlastné emócie a využiť ich vo svoj prospech, potom sa náš život začne meniť. Staneme sa slobodnými a láskavými tvorcami vlastného života.

Každá situácia vás
niečo naučí

Každý človek príde do vášho života, aby vám niečo odovzdal. Každá situácia, aby vás niečo naučila. Niekedy to môže byť nepríjemné a ťažké, no je len na nás, ako sa k tomu postavíme, či posolstvo danej osoby alebo situácie spracujeme, aby sme mohli ísť ďalej naplnenejší a slobodnejší. Vy ste to najdôležitejšie vo vašom živote. Vy si ho tvoríte svojimi rozhodnutiami. Vždy máte na výber. Aj keď sa to v danej situácii môže zdať neuveriteľné, uvedomte si, že život sa deje pre vás.

Existuje mnoho metód, ktoré nám môžu pomôcť. Každá z nich je jedinečná, ako aj my sami. To, čo vyhovuje jednému, nemusí druhému. Absolvovala som množstvo seminárov a každý mi priniesol niečo iné.

viac o mne
Ak cítiš, že potrebuješ do svojho života pustiť viac lásky k sebe samému, radosti a voľnosti a nechceš sa viac nechať zväzovať strachom, hnevom a neistotou, bude mi radosťou sprevádzať ťa na tejto ceste.

služby

Referencie

Na začiatku som sa odhodlávala, nakoľko Katku poznám dlhšie a bála som sa, lepšie povedané, hanbila som sa, že ma uvidí plakať. Po pár dňoch som si však povedala, že idem do toho a možno aj dobre, že sa poznáme.

Nevedela som, čo ma čaká, ale rozhodla som sa „procesom” plne otvoriť, aby som si dokázala pomôcť a Katke som sa „vložila” do rúk. Pri každej terapii najprv vysvetlí, čo a ako bude prebiehať a človek má hneď istotu, že sa nemá čoho báť. Je úžasné, ako rýchlo odíde strach z neznámeho a spolu s Katkou idete do hĺbky. Pre mňa je každé stretnutie novým poznaním o sebe samej a tiež veľkou pomocou v živote. Odporúčam vyskúšať.
Katka
Katka je nielen moja priateľka, ale stala sa aj mojou osobnou terapeutkou. Obrátila som sa na ňu v horšom období života, či by mi vedela pomôcť a ona to dokázala. Sama som neverila, že to bude fungovať, ale ona mi pomohla nahliadnuť do môjho vnútra. Ukázala mi cestu, po ktorej ísť a strach, ktorý vo mne je. Učí ma otvoriť sa emóciám, poznať hodnotu vlastného ja, byť sebavedomá a ako sa vymaniť z kruhu zakódovaného a nie celkom zdravého správania.
Norika
Terapie s Katkou sú veľmi príjemné. Katka má silnú schopnosť empatie, vie výstižne popísať a pomenovať veci. Tiež sa mi páči forma, akou terapie vedie, veľmi rešpektujúco, v jej prítomnosti som sa cítila v bezpečí, dovolila som si otvoriť sa témam, ktoré ma dlhšie trápili a s Katkinou pomocou som sa im vedela postaviť a čeliť im. Katka spája viaceré techniky, s ktorými mi pomáha, keď neviem, ktorým smerom v procese ísť. Je výbornou sprievodkyňou na ceste sebapoznania, riešenia emočných blokov, hľadania odpovedí pre nájdenie smerovania v živote.
Ali
Katka mi ako terapeut pomohla ustáť veľa ťažkých období. Vytvára v terapii veľký pocit bezpečia a dôvery. Vie nasmerovať, presne pomenovať a zasvietiť na boliestky, ktorým sa moje vnútro mnohokrát chce vyhnúť. Moje deti nenásilne a kreatívne v arteterapii s Katkou dokážu vyjadriť svoje pocity. Spätná väzba, uvedomenie si, čo týmto správaním komunikujú moje deti, ma posúva osobnostne aj vzťahovo. Vďaka, Kati.
Andrea
S Katkou som mala možnosť mať niekoľko rôznych či obdobných procesov. Každý jeden bol pre mňa veľkým prínosom a zmena myslenia či úľava, ktorá sa objavila po procese, mi neuveriteľne pomáha v živote. Katka je terapeut dušou i tvárou, vyžaruje z nej kľud, prijatie, akceptácia a pohoda. Páči sa mi, že sa naladí na moje rozpoloženie a podľa toho navrhne typ procesu/terapie. Katku ako terapeutku odporúčam ľuďom, ktorých brzdia vlastné programy v rôznych formách a majú chuť sa oslobodiť a byť v pohode so všetkým, čo k tomu patrí. Najväčšiu prácu spravíte sami, ale je dôležité, kto vás bude sprevádzať s nehou a láskou bez posudzovania, či vkladania slov do vašich úst.
Lenka
Moja osobná skúsenosť s terapiami, ktoré vedie Katka, je výborná. Sú liečivé a ľudsky ma obohacujú. Je pre mňa mimoriadne dôležité, ako vie empaticky vystihnúť, aký postup v danej chvíli zvolí zohľadňujúc situáciu, smer terapie a moje nastavenie. Vie vytvoriť bezpečné prostredie k vyjadrovaniu sa o veciach, ktoré ma trápia. K prežívaniu a otvoreniu sa strachu, zraneniam a chybným vzorcom. Je plná podpory a starostlivá. Nenalieha, sprevádza ma. Dôverujem úspechu našej spoločnej snahy, aby sa mi žilo radostnejšie, ľahšie a zmysluplnejšie
Alenka
Si najlepšia procesorka na svete, dávaš čarovné procesy. Mala by si mať lekáreň, kde budeš kresliť s deťmi a rozprávať sa s rodičmi.
Tánička, 6 rokov