Referencie

Na začiatku som sa odhodlávala, nakoľko Katku poznám dlhšie a bála som sa, lepšie povedané, hanbila som sa, že ma uvidí plakať. Po pár dňoch som si však povedala, že idem do toho a možno aj dobre, že sa poznáme.

Nevedela som, čo ma čaká, ale rozhodla som sa „procesom” plne otvoriť, aby som si dokázala pomôcť a Katke som sa „vložila” do rúk. Pri každej terapii najprv vysvetlí, čo a ako bude prebiehať a človek má hneď istotu, že sa nemá čoho báť. Je úžasné, ako rýchlo odíde strach z neznámeho a spolu s Katkou idete do hĺbky. Pre mňa je každé stretnutie novým poznaním o sebe samej a tiež veľkou pomocou v živote. Odporúčam vyskúšať.

Katka
Katka je nielen moja priateľka, ale stala sa aj mojou osobnou terapeutkou. Obrátila som sa na ňu v horšom období života, či by mi vedela pomôcť a ona to dokázala. Sama som neverila, že to bude fungovať, ale ona mi pomohla nahliadnuť do môjho vnútra. Ukázala mi cestu, po ktorej ísť a strach, ktorý vo mne je. Učí ma otvoriť sa emóciám, poznať hodnotu vlastného ja, byť sebavedomá a ako sa vymaniť z kruhu zakódovaného a nie celkom zdravého správania.

Norika
Terapie s Katkou sú veľmi príjemné. Katka má silnú schopnosť empatie, vie výstižne popísať a pomenovať veci. Tiež sa mi páči forma, akou terapie vedie, veľmi rešpektujúco, v jej prítomnosti som sa cítila v bezpečí, dovolila som si otvoriť sa témam, ktoré ma dlhšie trápili a s Katkinou pomocou som sa im vedela postaviť a čeliť im. Katka spája viaceré techniky, s ktorými mi pomáha, keď neviem, ktorým smerom v procese ísť. Je výbornou sprievodkyňou na ceste sebapoznania, riešenia emočných blokov, hľadania odpovedí pre nájdenie smerovania v živote.

Ali
Katka mi ako terapeut pomohla ustáť veľa ťažkých období. Vytvára v terapii veľký pocit bezpečia a dôvery. Vie nasmerovať, presne pomenovať a zasvietiť na boliestky, ktorým sa moje vnútro mnohokrát chce vyhnúť. Moje deti nenásilne a kreatívne v arteterapii s Katkou dokážu vyjadriť svoje pocity. Spätná väzba, uvedomenie si, čo týmto správaním komunikujú moje deti, ma posúva osobnostne aj vzťahovo. Vďaka, Kati.

Andrea
S Katkou som mala možnosť mať niekoľko rôznych či obdobných procesov. Každý jeden bol pre mňa veľkým prínosom a zmena myslenia či úľava, ktorá sa objavila po procese, mi neuveriteľne pomáha v živote. Katka je terapeut dušou i tvárou, vyžaruje z nej kľud, prijatie, akceptácia a pohoda. Páči sa mi, že sa naladí na moje rozpoloženie a podľa toho navrhne typ procesu/terapie. Katku ako terapeutku odporúčam ľuďom, ktorých brzdia vlastné programy v rôznych formách a majú chuť sa oslobodiť a byť v pohode so všetkým, čo k tomu patrí. Najväčšiu prácu spravíte sami, ale je dôležité, kto vás bude sprevádzať s nehou a láskou bez posudzovania, či vkladania slov do vašich úst.

Lenka
Moja osobná skúsenosť s terapiami, ktoré vedie Katka, je výborná. Sú liečivé a ľudsky ma obohacujú. Je pre mňa mimoriadne dôležité, ako vie empaticky vystihnúť, aký postup v danej chvíli zvolí zohľadňujúc situáciu, smer terapie a moje nastavenie. Vie vytvoriť bezpečné prostredie k vyjadrovaniu sa o veciach, ktoré ma trápia. K prežívaniu a otvoreniu sa strachu, zraneniam a chybným vzorcom. Je plná podpory a starostlivá. Nenalieha, sprevádza ma. Dôverujem úspechu našej spoločnej snahy, aby sa mi žilo radostnejšie, ľahšie a zmysluplnejšie

Alenka
Si najlepšia procesorka na svete, dávaš čarovné procesy. Mala by si mať lekáreň, kde budeš kresliť s deťmi a rozprávať sa s rodičmi.

Tánička, 6 rokov