O mne

Môj život vyzeral navonok ideálne. Mladá rodina, dobrý manžel, dve malé deti, podporujúci rodičia, zamestnaná v práci, kde kolegovia boli zároveň kamarátmi, finančne zabezpečená. Hrala som úlohu matky, manželky, dcéry, nevesty, kamarátky, zamestnankyne a vo všetkom som chcela byť dokonalá, milovaná, obdivovaná… Bolo to však vyčerpávajúce. Tak veľmi som sa snažila, aby všetci okolo boli spokojní, že som prestala vnímať, čo skutočne chcem, tlmila som svoje pocity, necítila som radosť zo života, nebola som schopná komunikovať otvorene o čomkoľvek, vedome som potláčala samu seba a neprežité emócie som si vybíjala na mojich najbližších.

V roku 2014 mi vstúpila do života metóda Cesta. Po prvom seminári som cítila, že mi môže dať oveľa viac. Každým ďalším seminárom som išla hlbšie a spoznávala som sa. Uvedomenia som postupne vnášala do bežného života a nielen ja, ale aj moje okolie sa začalo meniť. Zmeny boli také evidentné, že sa pre absolvovanie celého terapeutického programu rozhodol aj môj manžel. Cesta mi otvorila bránu k sebe. Poháňala ma túžba po vnútornej slobode bez posudzovania a kritiky voči sebe a ostatným. Za ostatných sedem rokov som absolvovala rôzne semináre a workshopy, z ktorých mi každý dal to, čo som potrebovala.

Absolvovala som

  • nadstavbové semináre Cesty (No Ego Advanced, Enneagram Masterclass, Karma cleanse),
  • workshopy Dorothe Trassl (E-Motion, Liečenie vnútorného dieťaťa – na workshopoch sa pracuje na uvoľňovaní tráum a neprežitých – potlačených emócii prostredníctvom jogy, dychových cvičení, shakingu),
  • semináre pre ženy (Cyklická žena, Donna Divina),
  • kurz Vedomé tvorenie pre vlastný rozvoj a profesijnú prax,
  • Kurz Mágia farieb – terapia farbami
  • momentálne som študentkou 3-ročného štúdia arteterapie (kde sa prostredníctvom tvorivého procesu dokážeme spojiť s našim podvedomím)

Čo sa u mňa zmenilo?

Viem ľúbiť samu seba, byť láskavá a konať z tohto miesta. Viem si nastaviť hranice. Nepotrebujem uistenia zvonku, či som dosť dobrá, dosť milovaná, dosť schopná… Prijímam ľudí, akí sú, nesnažím sa ich meniť. Dovoľujem si cítiť všetky emócie a nerozdeľujem ich na dobré a zlé. Žijem tu a teraz, nelipnem na minulosti a nemám očakávania voči budúcnosti. Mám odvahu vystupovať zo svojej komfortnej zóny.
Ľúbim bezpodmienečne, smejem sa naplno, kričím nahlas, plačem bez zábran. Žijem.

Je môj terajší život vždy pozitívny a bezproblémový? Určite nie! Ale je zásadný rozdiel v spôsobe, ako teraz dokážem pristúpiť k náročným situáciám, problémom, ľuďom. Viem, že všetko, čo mi do života prichádza, je tu na to, aby ma niečo naučilo, niekam ma posunulo. Viem, kto som a čo dokážem. Vnímam, že život sa deje pre mňa, nie proti mne.