Cesta cieľ je

Metóda Cesta

Výrok pripisovaný čínskemu filozofovi Konfuciovi „Cesta je cieľ“ krásne vystihuje náplň tejto metódy. Ak je vaším cieľom žiť v láske, pravdivosti, vďačnosti, autenticite k emóciám, ste na správnej Ceste.
Metódu objavila Brandon Bays cez vlastnú skúsenosť, keď jej bol diagnostikovaný nádor vo veľkosti basketbalovej lopty na maternici. Keďže Brandon žila zdravo, venovala sa osobnostnému rozvoju, pracovala v oblasti alternatívnej medicíny a prirodzeného liečenia, bol to pre ňu šok. Napriek nepriaznivej prognóze sa rozhodla nechať si čas. Šesť týždňov intenzívnej práce na sebe znamenalo zmenšenie nádoru až po jeho úplné vyliečenie. Počas tohto obdobia Brandon zistila, aký vplyv majú potlačené emócie na naše telo a že naše bunky majú pamäť, čo je aj vedecky dokázané. Podrobnosti sa môžete dočítať aj v knihe Cesta.

Vďaka tejto metóde môžete

 • lepšie spoznať a uvedomiť si samých seba, svoju hodnotu,
 • naučiť sa skutočne prežívať svoje emócie (bez ich adresovania voči druhým),
 • nazrieť pod povrch vašich emócií,
 • odhaliť vnútorných sabotérov, ktorí bránia prúdeniu hojnosti v akejkoľvek oblasti – v láske, slobode, radosti, materiálnych statkoch,
 • uvedomiť si vzorce správania, presvedčenia, zvyky (často dedené po generácie), ktoré neslúžia vo váš prospech
 • spoznať jednoduché a rýchle nástroje liečenia, napríklad kontrola bolesti, liečba fóbií…
 • pozrieť sa na typy správania, ktoré sa opakujú v rovnakých situáciách a zistiť, prečo sa tak deje

Ako prebieha terapia?

Keďže každý človek je jedinečný, aj priebeh každej terapie je jedinečný. Ide o silne skúsenostný proces – terapia môže byť u dvoch klientov úplne odlišná, preto je ťažké opísať jej priebeh.

Základné spoločné črty sú, že klient má zatvorené oči, aby sa mohol lepšie na seba naladiť, proces prebieha pri plnom vedomí. Terapeut je len v roli sprievodcu, kladie otázky, neprenáša na klienta nič z vonkajších zdrojov. Klient prechádza rôznymi emočnými vrstvami, snahou terapeuta je doviesť klienta k zdroju, ktorý je opisovaný ako vnútorný stav slobody, lásky, prijatia, kde neexistuje žiadne posudzovanie, strachy, len čisté bytie.

Ďalším aspektom procesu je hľadanie spomienok, ktoré neboli spracované a majú vplyv na náš súčasný život, čistenie nezdravých presvedčení, vzorcov a sľubov.

Sedenie trvajúce 2 hodiny 80 €
Balíček 5 sedení za cenu 4 320 €

Terapia – riadený rozhovor
na mieru

Cítite, že vo vašom živote nie je všetko tak, akoby ste si predstavovali, aj keď sa snažíte? Vnímate, že sa vám v živote opakujú situácie a neviete, ako to zmeniť? Chcete mať rešpektujúci, láskavý vzťah so svojím partnerom, deťmi, sami so sebou, no neviete, ako začať a nie ste si istý, aký typ terapie by vám vyhovoval? Pokúsime sa spoločne nájsť najvhodnejší spôsob pre vás.

Ako prebieha terapia?

Porozprávame sa o tom, čo momentálne v živote prežívate. Budeme sa snažiť nájsť podstatu problému a pomenovať ho. Aby sme sa dostali do úplnej podstaty, môžeme využiť rôzne nástroje ako napríklad vedomé tvorenie, Enneagram, techniky E-Motion od Dorothe Trassl, vedomý koučing.

Prostredníctvom tvorby rôznymi médiami (farby, hlina, koláže…) sa vieme pozrieť do podvedomia a vytiahnuť do vedomia, čo je práve potrebné. Netreba mať žiadne znalosti výtvarných techník, je to skôr vítané.
Ide o psychologickú typológiu ľudskej osobnosti. Popisuje typy správania, prečo sa v určitých situáciách správame tak ako sa správame. Na základe identifikácie môžeme odhaliť, aký typ správania nám škodí a naopak, pozrieť sa na to, v čom sú naše prednosti, čo vieme využiť v náš prospech. Pomáha nám zlepšiť vzťahy poznaním, prečo naši blízki reagujú tak ako reagujú. Dokáže veľmi pomôcť pri výchove deti, dá vám odpoveď na otázku, ako môžu byť súrodenci tak odlišní, aj keď sú rovnako vychovávaní.
znamená energia v pohybe. Naše telo si ukladá neprežité emócie a traumy, čo môže z dlhodobého hľadiska viesť k rôznym fyzickým chorobám, strnulosti, únave. Pomocou rôznych techník sa zameriame na fyzické telo a na uvoľnenie zaseknutých emócii.
Sedenie trvajúce 1 hodinu 40 €
Sedenie trvajúce 1,5 hodinu 60 €
Balíček 3 terapií (vedomé tvorenie 1 hod., Enneagram 1,5 hod., E-Motion 1 hod.) 110 €

Terapia pre deti

Aj deti niekedy potrebujú pomoc. Prostredníctvom Cesty pre deti a vedomé tvorenie sa vieme pozrieť na príčiny problémov, ako sú fyzické a slovné útoky na členov rodiny, kamarátov a iné deti; prílišné prejavy strachu, uzavretia; nízke sebavedomie. Na fyzickej úrovni môže ísť o pomočovanie, problém s vyprázdňovaním, neustále sa opakovanie kašľa, nádchy, bolesti hrdla.

Sedenie trvajúce 1 hodinu 35 €

Dcéry a matky

Vediem individuálne a skupinové stretnutia s dievčatami zamerané na prácu s emóciami, sebavnímanie, sebaprijímanie, prijímanie dospievania a s tým súvisiacich zmien, pozitívne vnímanie menštruácie a jednotlivých fáz cyklu. Vďaka tejto skúsenosti vidím, aké je dôležité, aby boli dcéry v tomto období života plne podporované svojimi mamami. Pre mnoho matiek je to však ťažké, pretože oni samé podporu nezažili. Vzájomne nepochopenie vedie k narušeniu vzťahu medzi mamou a dcérou.

Ponúkam spoločné sedenie mamy a dcéry. Za pomoci arteterapeutických techník môžeme otvoriť témy ako:

 • zvládanie návalov emócií,
 • podpora vzájomnej komunikácie, budovanie dôvery,
 • možné príčiny vzájomných konfliktov,
 • spôsoby podpory dcéry v čase jej premeny na ženu,
 • využívanie predností jednotlivých fáz cyklu a ich využitie v bežnom živote.
Sedenie trvajúce 1 hodinu 40 €