Terapia pre dospelých

Počas terapie kombinujem svoje poznatky podľa individuálnych potrieb klienta. Do terapeutického procesu zapájam prácu s telom, ktorá umožňuje vybalansovať nervový systém (napr.: neurogenné chvenie, dychové cvičenia), prácu s podvedomím a emóciami.
Kedy vám môže terapia pomôcť?

Ak

 • máte psychické ťažkosti – úzkosti, panické záchvaty, depresiu, vyhorenie,
 • máte psychosomatické problémy,
 • chcete lepšie spoznať a uvedomiť si samých seba, svoju hodnotu,
 • sa chcete naučiť skutočne prežívať svoje emócie (bez ich adresovania voči druhým),
 • chcete odhaliť vnútorných sabotérov, ktorí bránia prúdeniu hojnosti v akejkoľvek oblasti – v láske, slobode, radosti, materiálnych statkoch,
 • si chcete uvedomiť vzorce správania, presvedčenia, zvyky (často dedené po generácie), ktoré neslúžia vo váš prospech,
 • sa chcete pozrieť na stratégie správania, ktoré sa opakujú v rovnakých situáciách a zistiť, prečo sa tak deje.
1 sedenie (90 min) 90 €
6 AŽ 10 SEDENÍ (cena za 1 sedenie) 85 €
10 sedení A VIAC (cena za 1 sedenie) 80 €
Terapia Cesta sedenie (90 min) 100 €

Terapia pre deti
a  dospievajúcich (6-18 rokov)

Pri terapii s deťmi využívam rôzne nástroje v závislosti od veku dieťaťa a jeho momentálneho stavu. Využívam techniky arteterapie, prácu s telom (napr.: dýchanie, neurogenné chvenie) a metódu Cesta pre deti.
Častokrát sú deti ovplyvnené rôznymi traumatickými udalosťami. Trauma nespočíva len v sile udalosti ako napr. zneužitie, násilie, smrť blízkeho človeka. Spočíva v našom nervovom systéme, v tom ako sa s danou udalosťou dokáže vysporiadať. Takýmito udalosťami môžu byť aj nehody, pády, lekárske zákroky, rozvod.

Aké prejavy sú znakom, že niečo nie je v poriadku:

 • náhle zmeny vo vzťahoch,
 • zmeny v náladách, úzkosť, depresie, panické ataky,
 • podráždenosť, zlosť a túžba pomstiť sa,
 • neprimerané emočné reakcie,
 • radikálne zmeny výsledkov v škole, životného postoja, imidžu,
 • nočné mory,
 • poruchy príjmu potravy.
 • pomočovanie.Sedenie prebieha bez rodiča, predchádza mu však konzultácia po telefóne, alebo osobne. Následne v priebehu terapie, ak si to situácia vyžaduje, je potrebné sedenie s rodičmi resp. celou rodinou.

Deti 6-10 rokov 1 sedenie (50 min) 40 €
Dospievajúci 11-18rokov 1 sedenie (60 min) 45 €